Privacy Verklaring

AYYA Handmade, gevestigd aan Johan de Wittstraat 33 2953 BG Alblasserdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.ayyahandmade.com

Johan de Wittstraat 33

2953 BG Alblasserdam

+31 85 4879945

Iris Verschoor is de Functionaris Gegevensbescherming van AYYA Handmade. Zij is te bereiken via info@ayyahandmade.com


Persoonsgegevens die wij verwerken

AYYA Handmade verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ayyahandmade.com dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

AYYA Handmade verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Ravelry gebruiksnaam

Worden verzameld als je een patroon aankoopt via de Ravelry Store van AYYA Handmade, conform de voorwaarden van www.ravelry.com

 

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Adresgegevens

Door de aankoop op Ravelry te voltooien met PayPal, stel je tevens je adresgegevens beschikbaar, conform de voorwaarden van www.paypal.com Omdat het om een digitaal product gaat (breipatroon) worden deze gegevens slechts gebruikt om te bepalen of er Nederlandse of EU BTW afgedragen moet worden door AYYA Handmade.

 

 • IP-adres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Deze gegevens worden d.m.v. cookies anoniem verzameld en dienen om een algemeen beeld te schetsen van de klantenkring van AYYA Handmade. Tevens worden deze gegevens gebruikt om de werking van de site te optimaliseren.

 

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres

Voor het verzenden van onze nieuwsbrief worden deze gegevens verzameld in het systeem van MailChimp. Als je de nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, kun je jezelf uitschrijven via de link onderaan iedere nieuwsbrief.

 

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres

Als je via email contact opneemt met AYYA Handmade voor een vraag of opmerking worden deze gegevens (en evt. andere gegevens die je via deze weg verstrekt) gebruikt om je zo goed mogelijk te helpen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

AYYA Handmade bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld en om aan evt. wettelijke verplichtingen te voldoen.

Geautomatiseerde besluitvorming

AYYA Handmade neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van AYYA Handmade) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden

AYYA Handmade verstrekt uitsluitend en alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

AYYA Handmade gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@ayyahandmade.com Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. AYYA Handmade zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. AYYA Handmade wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

AYYA Handmade neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@ayyahandmade.com